Praca i życie w Niemczech

Jak napisać dobre CV po niemiecku?

PDFDrukujEmail

Dodano: 28.04.2014


Napisanie dobrego CV (Lebenslauf) jest niezmiernie ważne i może decydować o zakwalifikowaniu kandydata do dalszych etapów rekrutacji. CV to swojego rodzaju osobista „wizytówka”, do której stworzenia należy się gruntownie przygotować. Bardzo często, osoby zainteresowane znalezieniem pracy w Niemczech, wyszukują informacji dotyczących napisania życiorysu po niemiecku w internecie. Mimo wielu wskazówek, które można znaleźć w internecie, wkradają się często do CV pewne błędy. W tym artykule chcielibyśmy przedstawić Państwu jak napisać dobre CV po niemiecku i przed jakimi błędami się ustrzec.

Pierwszym podstawowym błędem jest przekonanie, że CV powinno mieścić się na jednej stronie.  Osoba posiadająca ciekawe doświadczenie zawodowe, umiejętności nie powinna się ograniczać do zawarcia ich w sposób hasłowy na jednej stronie. Przez taki zabieg CV często wydaje się nieczytelne i mało przejrzyste dla rekrutera i/lub potencjalnego pracodawcy. Również istotnym i często popełnianym błędem jest wpisywanie w doświadczeniu tylko nazwy pracodawcy i nazwy stanowiska. Na obecnym rynku pracy, jest wiele stanowisk pracy, które mogą nazywać się identycznie, jednak obejmują różny zakres obowiązków.

Niemieckie CV nie różni się diametralnie od polskiego CV, ale występują pewne subtelne różnice o których warto wiedzieć. Na samym początku należy podać informacje personalne t.j. imię i nazwisko, datę urodzenia i dane kontaktowe. Ponadto, ważną informacją, która powinna zostać zawarta w danych personalnych jest stan cywilny (Familienstand), ponieważ ma to wpływ na klasę podatkową do której należy dana osoba, a co za tym idzie (więcej na ten temat w  artykule pt. „Niemiecki system podatkowy”). Następnie należy zamieścić dane na temat wykształcenia (Ausbildung).

Kolejnym ważnym etapem jest dokładne opisanie swojego doświadczenia zawodowego. W Niemczech wymagane jest od kandydatów, nie tylko podanie firm i stanowisk pracy, ale także dokładne opisanie projektów, w których brało się udział podczas pracy w danej firmie np. jeśli osoba pracowała w jednej firmie przez 4 lata i brała udział w 3 projektach to powinna opisać każdy projekt osobno.

Projekt najlepiej opisać poprzez: podanie okresu trwania (Zeitraum), nazwy klienta, czyli firmy dla której był realizowany projekt (Kunde), opisanie czego projekt dotyczył (Projekt), jaką rolę pełniło się w projekcie (Projektrolle), podanie ile osób było zaangażowanych w projekt (Projektgröße), opisanie zakresu obowiązków (Projektinhalt) oraz zamieszczenie informację dotyczących m.in. narzędzi i języków programowania (Tools, Programmiersprachen). Na sam koniec powinno się zamieścić informacje dodatkowe dotyczące m.in. znajomości językowych i posiadanych certyfikatów.

 


Poprawiony: czwartek, 17 lipca 2014 14:04 Wpisany przez Administrator poniedziałek, 28 kwietnia 2014 00:00
 

Zalety i wady pracy na pełen etat i freelancingu

PDFDrukujEmail

Dodano: 08.04.2014

 

W dzisiejszym tekście chcielibyśmy poruszyć temat nurtujący wielu pracowników z branży IT, czyli: co jest obiektywnie bardziej opłacalne prowadzenie własnej działalności gospodarczej, czy praca na pełen etat w Niemczech?

Freelancing jest coraz bardziej popularną formą zatrudnienia zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Osoby decydujące się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, argumentują swoją decyzję dobrymi zarobkami, elastycznymi godzinami pracy oraz brakiem ograniczeń m.in. w wyborze projektów.

Z drugiej strony freelancing to konieczność ciągłego poszukiwania nowych klientów i zleceń. Często freelancerzy uskarżają się na niepewny dochód - nie mają pewności czy i kiedy uda im się znaleźć następny projekt, a w ekstremalnych przypadkach: czy w ogóle zostanie im zapłacone za dotychczasową pracę. Dodatkowo, osoby posiadające własną działalność gospodarczą, obarczone są dodatkowymi kosztami m.in. związanymi z wykupieniem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na niemieckim rynku pracy sytuacja związana z zatrudnianiem freelancerów powoli się zmienia. Duża rotacja pracowników i brak możliwości zatrzymania praw autorskich negatywnie wpłynęły na relacje pomiędzy pracodawcą a zleceniodawcami. Powoli duże firmy takie jak np. Daimler wycofują się z współpracy z freelancerami. Preferują one zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub zatrudniają pracowników za pośrednictwem firmy outsourcingowej.

Więcej na temat: http://www.cio.de/knowledgecenter/outsourcing/2928650/.

Poniżej znajdą Państwo tabelę opisującą wady i zalety pracy jako pracownik pełnoetatowy i freelancer.

 

Freelancer:

Pracownik pełnoetatowy:

Czas Pracy:

Plus Elastyczne godziny pracy.

Minus Brak nadzoru i sztywnych ram czasowych nie jest zawsze zaletą. W zawodzie wolnego strzelca bardzo ważna jest umiejętność zorganizowania swojego czasu, silna motywacja oraz narzucenie sobie pewnego rygoru pracy. Błędne zarządzanie czasem prowadzi do m.in. pracy po kilkanaście godzin na dobę, aby skończyć dany projekt na czas lub utratę zamówienia.

 

Czas Pracy:

Plus Osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę, zostają zapoznani z ramami czasowymi pracy.

Minus Praca na pełnym etacie wiąże się z sztywnymi ramami czasowymi oraz z nadgodzinami podczas końcowych faz projektu.

 

 

Zarobki:

Plus - Freelancer otrzymuje wynagrodzenie za każdą godzinę swojej pracy. Freelancerzy nie muszą ograniczać się do jednego klienta, mogą w tym samym czasie pracować dla kilku firm, aczkolwiek jest to ciężkie do pogodzenia, ponieważ projekty w Niemczech są długotrwale i bardzo wymagające. Pensja miesięczna często przewyższa pensję osoby na etacie.

Minus - Freelancer zmuszony jest do ciągłego szukania nowych zleceń. Może zarobić więcej niż osoba na etacie, jednakże musi ciężko wcześniej pracować i nie ma pewności stałości wynagrodzenia. Okres postojowy pomiędzy projektami wynosi czasami do 3-4 miesięcy i w tym czasie freelancer nie ma żadnego dochodu.

Ponadto freelancer samodzielnie musi zadbać o tematy związane z opłatami m.in. opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zarobki:

Plus - Osoby zatrudnione w oparciu o klasyczną umowę o pracę, mają pewność, że co miesiąc określona kwota pojawia się na ich koncie. Wszystkie nadgodziny oraz czas pomiędzy projektami (okres przestoju) jest także płatny.

Minus - Stawki godzinowe w przypadku osób pracujących w oparciu o umowę o pracę są na ogół niższe w porównaniu do godzinowej stawki freelancerów.

Uprawnienia pracownicze:

Plus - Freelancer, który nie jest zaangażowany w żaden projekt, dzięki swojemu elastycznemu grafikowi może zrobić sobie urlop na własne życzenie. Oczywiście ten urlop jest bezpłatny.

Minus - Freelancerzy, w przeciwieństwie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, nie mają wielu pracowniczych uprawnień takich jak: płatny urlop, zwolnienia chorobowe, dodatki do pensji oraz korzyści w postaci samochodu służbowego lub służbowego telefonu komórkowego.

Uprawnienia pracownicze:

Plus - Pracownikom etatowym przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego (w Niemczech: 30 dni) i zwolnienia lekarskiego oraz do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Umowa o pracę uprawnia do płatnego urlopu macierzyńskiego. Pracownicy etatowi często otrzymują różnego rodzaju dodatki - m.in. samochód służbowy i telefon.

 

Ubezpieczenie i emerytura:

Minus – Freelancer sam musi troszczyć się o swoją przyszłą emeryturę i o ubezpieczenie zdrowotne.

 

Ubezpieczenie i emerytura:

Plus - Składki m.in. na ubezpieczenie zdrowotne płaci pracodawca.

Poprawiony: czwartek, 17 kwietnia 2014 08:57 Wpisany przez Administrator wtorek, 08 kwietnia 2014 00:00
 

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech

PDFDrukujEmail

Dodano: 25.03.2014

 

Każdy Polak, jako obywatel Unii Europejskiej ma możliwość zarejestrowania, otwarcia i prowadzenia w Niemczech, własnej działalności gospodarczej, na zasadzie jednoosobowej firmy (Einzelunternehmen). Reguły prowadzenia firmy są bardzo podobne do tych, które obowiązują w Polsce. Własną działalność gospodarczą należy najpierw zarejestrować, otrzymać numer identyfikacji podatkowej, założyć konto w banku, prowadzić księgowość i płacić podatki.

Pierwszym krokiem do otworzenia własnej działalności gospodarczej w Niemczech jest znalezienie odpowiedniego lokalu oraz zameldowanie się we właściwym urzędzie meldunkowym dzielnicy lub gminy. Następnie, należy udać się do urzędu do spraw działalności gospodarczej (Gewerbeamt).

Składając w urzędzie wniosek o rejestrację, należy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Rejestracja następuje zazwyczaj bezproblemowo i stosunkowo szybko.

Po zgłoszeniu działalności gospodarczej urząd ds. gospodarczych z reguły we własnym zakresie informuje o tym fakcie pozostałe instytucje:

 • Urząd skarbowy (Finanzamt)
 • Towarzystwo zawodowe (Berufsgenossenschaft)
 • Sąd rejestrowy
 • Urząd Pracy
 • Izbę przemysłowo-handlową (Industrie und Handelskammer-IHK)
 • Krajowy (landowy) Urząd Statystyczny (Statistische Landamt)

Po otrzymaniu informacji z urzędu ds. działalności gospodarczej, urząd skarbowy przesyła kwestionariusz do rejestracji działalności w urzędzie skarbowym. W kwestionariuszu należy podać dane osobowe oraz informacje dotyczące działalności gospodarczej - m.in. datę rejestracji firmy, przewidywany obrót i zysk w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności.

Na podstawie powyższych uzyskanych informacji, urząd skarbowy przydziela numer płatnika. W momencie otrzymania numeru można już wystawiać rachunki za wykonane prace, a więc można oficjalnie rozpocząć działalność. Przedsiębiorca otrzymuje również numer statystyczny z Urzędu Statystycznego Kraju Związkowego.

Osoby podlegające  opodatkowaniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (Gewerbesteuer) zobowiązane są do zgłoszenia działalności w izbie przemysłowo-handlowej (Industrie und Handelskammer), której są członkami z mocy ustawy (członkostwo obowiązkowe).

W Niemczech składki ubezpieczeniowe dla osób prowadzących własną działalność oblicza się według 14%stawki. Pozostałe składniki pakietu ubezpieczeniowego, emerytalny (19,9%), od utraty pracy (2,8%) oraz pielęgnacyjny (1,95%) są nieobligatoryjne w przypadku osób prowadzących działalność. Jednak brak ubezpieczenia emerytalnego spowoduje, że w przypadku powrotu do Polski ZUS nie uwzględni przepracowanych lat w Niemczech do stażu pracy wymaganego do przyznania emerytury.

Po zarejestrowaniu firmy najlepiej samodzielnie zgłosić się do urzędu skarbowego (Finanzamt). Przed zgłoszeniem firmy warto skonsultować z doradcą podatkowym, który pomoże nam uzyskać pewne ulgi podatkowe. W innym razie sam Urząd ds. gospodarki (Gewerbeamt) powiadamia w czasie ok. 3 tygodni od założenia firmy odpowiedni urząd skarbowy, w którym przedsiębiorca będzie się rozliczał na zasadach ogólnych, bez zwolnień podatkowych. Podatek dochodowy, w zależności od wysokości dochodu, wynosi od 14 % do nawet 45 %.

Firma CLEAR INTEC współpracuje także przy niektórych projektach z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą. Poza ciekawymi projektami oferujemy naszym kandydatom także doradztwo w zakresie założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Poprawiony: czwartek, 03 kwietnia 2014 11:49 Wpisany przez Administrator wtorek, 25 marca 2014 16:10
   

Rynek IT w Niemczech (obecnie i w przyszłości)

PDFDrukujEmail

Dodano: 18.02.2014

 

Każdy z nas chce należeć do grona najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Możemy to osiągnąć śledząc na bieżąco w którym kierunku rozwija się ten rynek i starając się do niego dostosowywać. Planując przeprowadzkę za granicę warto sprawdzić jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy z danego Państwa. Często możemy zwiększyć znacznie swoje szanse na znalezienie dobrej pracy za granicą, robiąc kończąc jakiś określony kurs czy uzyskując certyfikat (np. certyfikat ISTQB w przypadku testerów). Specjaliści z branży IT, którzy planują przenieść się za granicę powinni rozważyć przeprowadzkę do Niemiec.

W Niemczech znajduje się największy rynek oprogramowania, spośród wszystkich krajów europejskich. Jego wielkość jest szacowana na ok. 24.5%, a przewaga Niemiec w porównaniu do innych krajów europejskich jest dość istotna - na drugim miejscu jest Wielka Brytania (17,3%), a na trzecim Francja (15.6%).

Co oznacza wielkość rynku oprogramowania dla specjalisty z branży IT? Z jednej strony duży rynek oprogramowania oznacza dużą liczbę osób pracujących w tym obszarze, a z drugiej – duże zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów, a więc szerokie możliwości rozwoju i znalezienia ciekawej pracy.

Niemiecki rynek oprogramowania jest nie tylko największym, ale także najszybciej rozwijającym się. W latach 2007-2011 jego wielkość wzrosła o 3,7%, czyli rozwijał się znacznie dynamiczniej niż w UK (2,7%) czy we Francji (2,2%).

Przewaga Niemiec nad innymi krajami europejskim w zakresie software development wynika przede wszystkim z wysokiej specjalizacji niemieckich firm - rynek IT jest zdominowany przez firmy informatyczne z segmentu SME (small and medium enterpreises), określane mianem „hidden champions”.

 

Kto może pracować w Niemczech?

Niemcy są krajem wielonarodowościowym, co widać praktycznie na każdym kroku. Zgodnie ze statystykami średnio co dwunasty mieszkaniec Niemiec nie posiada niemieckiego obywatelstwa. Rynek pracy jest otwarty dla obywateli wielu europejskich krajów, w tym dla Polaków. Osoba posiadająca polskie obywatelstwo ma równe prawa i obowiązki jak każdy obywatel Niemiec, a od osób podejmujących pracę w tym kraju nie są wymagane żadne dodatkowe formalności.

 

Które obszary IT będą się najbardziej rozwijały?
 • Big data – można powiedzieć, że w tym zakresie niemiecki rynek jest cały czas w fazie początkowej i bardzo dynamicznie się rozwija; obszar ten jest powiązany przede wszystkim z internetem, e-commerce i branżą reklamową
 • IT Security – wzrost w tym zakresie wynika z coraz silniejszych powiązań pomiędzy infrastrukturą a systemami IT
 • Cloud Computing – dane w chmurze coraz bardziej zyskują na znaczeniu, zarówno w przypadku indywidualnych użytkowników internetu, jak i w przypadku korporacji; średnio co trzecia firma w Niemczech korzysta z rozwiązań obliczeniowych w chmurze i wszystko wskazuje na silny wzrost w tym obszarze w nadchodzących latach
 • ERP (enterprise resource planning) – jest to coraz powszechniej stosowane rozwiązanie w firmach
 • Smart Social Business Platforms – jest to najszybciej rozwijający się obszar IT, popularność tego typu rozwiązań jest coraz większa
 • E-energy i smart grids – produkcja i dostawy energii są ściśle powiązane z technologiami IT, które wykorzystywane są począwszy od fabryk produkcyjnych, aż po odbiorców końcowych; warunkiem koniecznym do zarządzania popytem i podażą w sieci elektrycznej jest połączenie ich w „smart grid”; jest to jeden z najbardziej zaawansowanych projektów w dzisiejszych czasach

 

Jacy specjaliści są najczęściej poszukiwani?

Najwięcej ogłoszeń jest adresowanych do programistów i deweloperów (ok. 75% ogłoszeń o pracę w branży IT). Znacznie rzadziej poszukiwani są konsultanci IT, administratorzy, project managerowie i specjaliści od bezpieczeństwa IT.

Trzy spośród najbardziej pożądanych kwalifikacji w zeszłym roku to umiejętność programowania w  Javie i  .NET, a także doświadczenie w pracy z MS Dynamics. Duża część ogłoszeń była także adresowana do specjalistów ds. testów, zwłaszcza tych posiadających doświadczenie w automatyzacji testów.

Oczywiście poza odpowiednim doświadczeniem zawodowym, praktycznie zawsze pracodawcy wymagają od kandydatów znajomości języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (min. poziom B1).

 

Poprawiony: wtorek, 18 lutego 2014 16:42 Wpisany przez Malgorzata Dabrowska wtorek, 18 lutego 2014 16:10
 

Formalności po przyjeździe do Niemiec

PDFDrukujEmail

Dodano: 17.01.2014

 

Przeprowadzasz się do Niemiec i zastanawiasz się co powinieneś zrobić tuż po przyjeździe? Nie martw się - wszystkie ważne formalności możesz załatwić w ciągu jednego dnia!

Jeżeli zdecydujesz się rozpocząć z nami współpracę to z przyjemnością Ci w tym pomożemy!

 

1. Nowy adres: Niemcy

Najważniejszą rzeczą o którą musisz się zatroszczyć jest wynajem mieszkania lub pokoju, w którym będziesz mógł się zameldować. Najlepiej, jeżeli pierwsze mieszkanie/pokój wynajmiesz na krótki okres czasu (2-3 miesiące), ponieważ:

 1. możesz wyjechać 1-2 dni przed rozpoczęciem pracy w Niemczech - nie musisz jechać wcześniej, żeby szukać mieszkania
 2. możesz zająć się tym, jak załatwisz wszystkie inne rzeczy związane z przeprowadzką do Niemiec
 3. będziesz miał czas na poznanie okolicy - sprawdzisz która część miasta najbardziej Ci się podoba i gdzie dokładnie chciałbyś mieszkać
 4. poznasz rynek mieszkaniowy – będziesz o wiele lepiej orientował się w cenach rynkowych mieszkań i nie będziesz przepłacał (ceny wynajmu mieszkań różnią się znacznie w zależności od miejscowości; mieszkanie dwupokojowe ok. 60m2 w dobrej lokalizacji w Norymbergi można wynająć już za 450 euro łącznie ze wszystkimi opłatami eksploatacyjnymi)
 5. będziesz mógł wynająć mieszkanie w pobliżu miejsca pracy (o ile w momencie rozpoczynania pracy nie jest dokładnie określone miejsce w którym będziesz pracował)
 6. będziesz miał możliwość uzyskania informacji od nowo poznanych znajomych na temat tego gdzie można znaleźć fajne mieszkanie i na co zwracać uwagę przy wynajmie (może ktoś z nich będzie mógł polecić Ci jakieś konkretne mieszkanie...?)
 7. będziesz miał czas na obejrzenie różnych mieszkań - wybierzesz to, które będzie Ci najbardziej odpowiadało

W Niemczech działają firmy zajmujące się krótkoterminowym wynajmem pokojów/mieszkań. Pamiętaj, aby przy rozpatrywaniu ofert zwróć uwagę na to czy pośrednikowi należna jest prowizja. Niektóre z tych firm umożliwiają załatwienie wszystkich formalności związanych z wynajmem przez internet, dzięki czemu możesz zająć się tym będąc jeszcze w Polsce!

 

2. Zameldowanie

Po przyjeździe do Niemiec należy zameldować się w urzędzie meldunkowym (Einwohnermeldeamt) odpowiednim dla miejsca zamieszkania (np. Einwohnermeldeamt w Norymberdze). W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz (często dostępny na stronie internetowej urzędu) oraz okazać dowód osobisty, a często także umowę najmu mieszkania. Całość trwa dosłownie kilka minut

W przypadku każdej zmiany mieszkania należy ponownie zgłosić się do urzędu meldunkowego, aby uaktualnić adres na który powinna być dostarczana urzędowa korespondencja.

 

3. Ubezpieczenie

Każdy mieszkaniec Niemiec ma obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. W Niemczech działają dwa systemy – państwowy i prywatny, przy czym zdecydowana większość korzysta z państwowej opieki zdrowotnej. Bardzo dobrze funkcjonuje ona w Niemczech i jest znacznie bardziej korzystna - po ubezpieczeniu się w państwowej kasie chorych opieką zdrowotną objęty jest także współmałżonek i dzieci, o ile mieszkają oni w Niemczech (bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat, w przeciwieństwie do prywatnej opieki medycznej). Po zameldowaniu otrzymujemy automatycznie numer ubezpieczenia socjalnego, do nas należy wybór jednej z kilkunastu państwowych kas chorych, do której chcielibyśmy przynależeć.

 

4. Konto bankowe

Po przyjeździe do Niemiec należy założyć konto osobiste w wybranym banku. Niektóre banki nie wymagają nawet spotkania w placówce – konto można otworzyć przez internet, a umowa jest przesyłana pocztą.

 

5. Klasa podatkowa

Automatycznie przyznawana jest I klasa podatkowa, więc jeżeli mamy współmałżonka lub dzieci to warto złożyć wniosek o zmianę klasy podatkowej w urzędzie skarbowym (Finanzamt) odpowiednim do miejsca zamieszkania (np. Finanzamt w Norymberdze).

 

6. Rodzinne (Kindergeld)

W przypadku zatrudnienia w Niemczech przysługuje możliwość pobierania zasiłku rodzinnego (więcej informacji w artykule) W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w Familienkasse odpowiednim do miejsca zamieszkania (np. Fimilienkasse w Norymberdze).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na temat formalnych aspektów życia i pracy w Niemczech można znaleźć na stronach internetowych Ambasady RP w Berlinie oraz na stronach internetowych odpowiednich konsulatów (osoby mieszkające w Bawarii i Badenii-Wirtembergii powinny zgłaszać się do Konsulatu Generalnego RP w Monachium).

Poprawiony: piątek, 17 stycznia 2014 18:56 Wpisany przez Malgorzata Dabrowska piątek, 17 stycznia 2014 00:00
   

Strona 1 z 4

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>
   
| sobota, 17. lutego 2018 | Designed by: MariooweB | Administrator |