Dzieci w Niemczech (zasiłki socjalne)

Dzieci w Niemczech (zasiłki socjalne)

PDFDrukujEmail

Dodano: 04.06.2013

Niemcy są krajem o wysoko rozwiniętych zabezpieczeniach socjalnych, państwem dbającym o przyrost naturalny i finansowe zabezpieczenie rodzin. Po złożeniu odpowiednich wniosków można otrzymać szereg zasiłków związanych z posiadaniem i wychowywaniem dzieci, przy czym nie muszą one mieć niemieckiego obywatelstwa ani nawet mieszkać na terenie Niemiec (wystarczy że mieszkają na terenie Unii Europejskiej).

Poniżej opisane są najpopularniejsze rodzaje zasiłków.

 

Kindergeld

Kindergeld jest to zasiłek rodzinny wypłacany na dzieci, które:

 • mają mniej niż 18 lat
 • mają 18-25 lat i nadal się uczą (mogą mieć przerwę w nauce, jednak nie dłuższą niż 4 miesiące)
 • mają 18-21 lat i nie uczą się, ale aktywnie poszukują pracy

O Kindergeld może ubiegać się każdy, kto przepracował na terenie Niemiec  min. 183 dni, czyli pół roku. Pracownik delegowany do pracy w Niemczech przez polską firmę nie ma jednak prawa do niemieckiego Kindergeld, jeżeli składki ubezpieczeniowe są opłacane tylko w Polsce.

Wysokość Kindergeld:

 • pierwsze dziecko: 184 €
 • 2 dzieci: 368 €
 • 3 dzieci: 558 €
 • każde następne dziecko: +215 €

Kindergeld można otrzymać na:

 • dzieci biologiczne i adoptowane
 • dzieci wychowywane, np. w przypadku gdy pełnoletnie rodzeństwo wychowuje młodsze dzieci
 • dzieci współmałżonka, jeżeli mieszkają one razem z osobą składającą wniosek
 • wnuki (o ile rodzice nie pobierają Kindergeld)

 

Mutterschaftsgeld

Mutterschaftsgeld to zasiłek macierzyński, który przysługuje kobietom w trakcie tzw. okresu ochronnego (6 tygodni przed rozwiązaniem do 8 tygodnia po urodzeniu dziecka), o ile były one zatrudnione przed rozpoczęciem okresu ochronnego. Zasiłek ten jest proporcjonalny do średniego wynagrodzenia netto (łącznie z wynagrodzeniem za nadgodziny) z okresu ostatnich 3 miesięcy przed rozpoczęciem okresu ochronnego. Jeżeli kobieta jest bezrobotna to wysokość zasiłku zależy od wysokości wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I i II).

 

Elterngeld

Elterngeld to zasiłek dla rodziców przysługujący po narodzeniu dziecka w wysokości 65% wynagrodzenia (jednak nie mniej niż 300 euro i nie więcej jak 1800 euro), który nalicza się na podstawie średniego zarobku netto w okresie ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia.

Jeżeli matka pobiera Mutterschaftsgeld po narodzeniu dziecka, to wysokość wypłacanego Elterngeld zostaje pomniejszona o tę kwotę. Zasiłek ten jest przyznawany rodzicom na okres min. 12 miesięcy i otrzymują go rodzice którzy:

 • po urodzeniu dziecka będą sami je wychowywać
 • nie będą pracowali tygodniowo więcej niż 30 godzin
 • dziecko będzie się znajdowało we wspólnym gospodarstwie domowym rodziców
 • przynajmniej jeden z rodziców mieszka lub przebywa w Niemczech

Najlepiej od razu po narodzinach dziecka złożyć wniosek o przyznanie Eltergeld. W przypadku złożenia tego wniosku później, zaległy zasiłek jest wypłacany do 3 miesięcy wstecz.

   
| sobota, 17. lutego 2018 | Designed by: MariooweB | Administrator |