System edukacji w Niemczech

System edukacji w Niemczech

PDFDrukujEmail

Dodano: 23.08.2013

W Niemczech występują duże różnice w systemie edukacji pomiędzy poszczególnymi landami, a każdy z nich posiada własne Ministerstwo Oświaty (Kultusministerium). W bawarskim systemie edukacji wyróżniamy następujące szczeble:

  1. przedszkole (Kindergarten) – dzieci w wieku 3-6 lat
  2. szkoła podstawowa (Grundschule) – dzieci od mniej więcej 6 r.ż.
  3. szkoła średnia I stopnia (Mittelschule, Realschule, Gymnasium)
  4. szkoła średnia II stopnia (Fachoberschule/Berufliche Oberschule, Berufschule, Berufsfachhochschule)
  5. szkoła wyższa (Universität, Kunsthochschule, Fachochschule)

 

Edukacja przedszkolna (Kindergarten)

Edukacja przedszkolna obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat i nie jest ona obowiązkowa, a co za tym idzie - wiąże się z opłacaniem czesnego, które często jest dofinansowywane przez Państwo. Do niedawna osoby mieszkające w Niemczech borykały się z problemem braku miejsc w żłobkach, który zniknął wraz z początkiem sierpnia tego roku, kiedy to weszła weszła w życie ustawa gwarantująca miejsce w żłobku każdemu dziecku w wieku 2-3 lat.

 

Szkoła podstawowa i średnia

Obowiązek szkolny w Bawarii obejmuje dzieci od 6 do 15 roku życia, a nauka w szkołach państwowych jest bezpłatna. Klasy są niewielkie pod względem liczby uczniów i bardzo dobrze wyposażone pod względem technicznym. Od 10 r.ż. każde dziecko jest diagnozowane pod względem uzdolnień i możliwości tak, aby ułatwić rodzicom decyzję dotyczącą dalszego kształcenia.

Szkoła podstawowa (Grundschule) trwa 4 lata (nieco dłużej w Berlinie i Branderburgii - 6 lat). W ostatniej klasie nauczyciel wystawia uczniowi opinię na podstawie jego osiągnięć i rekomenduje typ szkoły w której edukacja powinna być kontynuowana.

Wakacje w Niemczech (Sommerferien) trwają krócej niż w Polsce (6 tygodni) - od końca lipca do początku/połowy września. W ciągu roku jest jednak więcej dni wolnych, a ich daty są ustalane corocznie:

  • Allerheiligenferien (Wszystkich Świętych) - 1 tydzień w okolicy 1 listopada
  • Weihnachtsferien (Boże Narodzenie) - od ok. 23 grudnia do 6 stycznia
  • Faschingsferien - 1 tydzień w okolicy Środy Popielcowej
  • Osterferien (ferie wielkanocne) - 2 tygodnie (tydzień przed i tydzień po Wielkanocy)
  • Pfingstferien - 2 tygodnie po święcie Zesłania Ducha Świętego (maj lub czerwiec)

 

Szkolnictwo wyższe

W Bawarii działa 48 uczelni, a w tym: 11 uniwersytetów, 25 wyższych szkół zawodowych, 8 akademii sztuk pięknych i 3 uczelnie teologiczne.

Podstawową jednostką organizacyjną na Uniwersytecie jest wydział (Fakultät). Po ukończeniu studiów można uzyskać tytuł licencjata (Bachelor), magistra (Master) bądź też dyplom (Diplom Universität). Standardowy okres studiowania nie powinien łącznie przekroczyć 5 lat: 3-4 lata na studiach licencjackich i 1-2 lata na studiach magisterskich. Studia prowadzące do egzaminu na dyplom (Diplomprüfung) są nieco bardziej zorientowane zawodowo i koncentrują się głównie na jednym przedmiocie.

Wyższe szkoły zawodowe (Fachhochschulen) charakteryzują się większym naciskiem na nauczanie praktyczne. Podczas studiów należy zwykle odbyć praktykę zawodową, a profesorowie poza kwalifikacjami akademickimi muszą posiadać doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem. Studia te trwają 8 semestrów (w tym 1-2 semestry praktyki zawodowej), a po ich ukończeniu otrzymuje się dyplom.

 

Język niemiecki

Szkołą oferującą kursy języka niemieckiego w dość przystępnej cenie jest VHS (Volkshochschule). Informacje na temat placówek w poszczególnych miastach można znaleźć na stronie internetowej: http://www.vhs.de/de/volkshochschulen-in-bayern.html

 

Szczegółowe informacje na temat systemu edukacji w poszczególnych landach można znaleźć na stronie internetowej odpowiedniego Ministerstwa Edukacji i Nauki - w przypadku Bawarii: http://www.km.bayern.de/.

 

 

 

   
| sobota, 17. lutego 2018 | Designed by: MariooweB | Administrator |