Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech

PDFDrukujEmail

Dodano: 25.03.2014

 

Każdy Polak, jako obywatel Unii Europejskiej ma możliwość zarejestrowania, otwarcia i prowadzenia w Niemczech, własnej działalności gospodarczej, na zasadzie jednoosobowej firmy (Einzelunternehmen). Reguły prowadzenia firmy są bardzo podobne do tych, które obowiązują w Polsce. Własną działalność gospodarczą należy najpierw zarejestrować, otrzymać numer identyfikacji podatkowej, założyć konto w banku, prowadzić księgowość i płacić podatki.

Pierwszym krokiem do otworzenia własnej działalności gospodarczej w Niemczech jest znalezienie odpowiedniego lokalu oraz zameldowanie się we właściwym urzędzie meldunkowym dzielnicy lub gminy. Następnie, należy udać się do urzędu do spraw działalności gospodarczej (Gewerbeamt).

Składając w urzędzie wniosek o rejestrację, należy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Rejestracja następuje zazwyczaj bezproblemowo i stosunkowo szybko.

Po zgłoszeniu działalności gospodarczej urząd ds. gospodarczych z reguły we własnym zakresie informuje o tym fakcie pozostałe instytucje:

  • Urząd skarbowy (Finanzamt)
  • Towarzystwo zawodowe (Berufsgenossenschaft)
  • Sąd rejestrowy
  • Urząd Pracy
  • Izbę przemysłowo-handlową (Industrie und Handelskammer-IHK)
  • Krajowy (landowy) Urząd Statystyczny (Statistische Landamt)

Po otrzymaniu informacji z urzędu ds. działalności gospodarczej, urząd skarbowy przesyła kwestionariusz do rejestracji działalności w urzędzie skarbowym. W kwestionariuszu należy podać dane osobowe oraz informacje dotyczące działalności gospodarczej - m.in. datę rejestracji firmy, przewidywany obrót i zysk w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności.

Na podstawie powyższych uzyskanych informacji, urząd skarbowy przydziela numer płatnika. W momencie otrzymania numeru można już wystawiać rachunki za wykonane prace, a więc można oficjalnie rozpocząć działalność. Przedsiębiorca otrzymuje również numer statystyczny z Urzędu Statystycznego Kraju Związkowego.

Osoby podlegające  opodatkowaniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (Gewerbesteuer) zobowiązane są do zgłoszenia działalności w izbie przemysłowo-handlowej (Industrie und Handelskammer), której są członkami z mocy ustawy (członkostwo obowiązkowe).

W Niemczech składki ubezpieczeniowe dla osób prowadzących własną działalność oblicza się według 14%stawki. Pozostałe składniki pakietu ubezpieczeniowego, emerytalny (19,9%), od utraty pracy (2,8%) oraz pielęgnacyjny (1,95%) są nieobligatoryjne w przypadku osób prowadzących działalność. Jednak brak ubezpieczenia emerytalnego spowoduje, że w przypadku powrotu do Polski ZUS nie uwzględni przepracowanych lat w Niemczech do stażu pracy wymaganego do przyznania emerytury.

Po zarejestrowaniu firmy najlepiej samodzielnie zgłosić się do urzędu skarbowego (Finanzamt). Przed zgłoszeniem firmy warto skonsultować z doradcą podatkowym, który pomoże nam uzyskać pewne ulgi podatkowe. W innym razie sam Urząd ds. gospodarki (Gewerbeamt) powiadamia w czasie ok. 3 tygodni od założenia firmy odpowiedni urząd skarbowy, w którym przedsiębiorca będzie się rozliczał na zasadach ogólnych, bez zwolnień podatkowych. Podatek dochodowy, w zależności od wysokości dochodu, wynosi od 14 % do nawet 45 %.

Firma CLEAR INTEC współpracuje także przy niektórych projektach z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą. Poza ciekawymi projektami oferujemy naszym kandydatom także doradztwo w zakresie założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

   
| sobota, 17. lutego 2018 | Designed by: MariooweB | Administrator |