Zalety i wady pracy na pełen etat i freelancingu

Zalety i wady pracy na pełen etat i freelancingu

PDFDrukujEmail

Dodano: 08.04.2014

 

W dzisiejszym tekście chcielibyśmy poruszyć temat nurtujący wielu pracowników z branży IT, czyli: co jest obiektywnie bardziej opłacalne prowadzenie własnej działalności gospodarczej, czy praca na pełen etat w Niemczech?

Freelancing jest coraz bardziej popularną formą zatrudnienia zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Osoby decydujące się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, argumentują swoją decyzję dobrymi zarobkami, elastycznymi godzinami pracy oraz brakiem ograniczeń m.in. w wyborze projektów.

Z drugiej strony freelancing to konieczność ciągłego poszukiwania nowych klientów i zleceń. Często freelancerzy uskarżają się na niepewny dochód - nie mają pewności czy i kiedy uda im się znaleźć następny projekt, a w ekstremalnych przypadkach: czy w ogóle zostanie im zapłacone za dotychczasową pracę. Dodatkowo, osoby posiadające własną działalność gospodarczą, obarczone są dodatkowymi kosztami m.in. związanymi z wykupieniem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na niemieckim rynku pracy sytuacja związana z zatrudnianiem freelancerów powoli się zmienia. Duża rotacja pracowników i brak możliwości zatrzymania praw autorskich negatywnie wpłynęły na relacje pomiędzy pracodawcą a zleceniodawcami. Powoli duże firmy takie jak np. Daimler wycofują się z współpracy z freelancerami. Preferują one zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub zatrudniają pracowników za pośrednictwem firmy outsourcingowej.

Więcej na temat: http://www.cio.de/knowledgecenter/outsourcing/2928650/.

Poniżej znajdą Państwo tabelę opisującą wady i zalety pracy jako pracownik pełnoetatowy i freelancer.

 

Freelancer:

Pracownik pełnoetatowy:

Czas Pracy:

Plus Elastyczne godziny pracy.

Minus Brak nadzoru i sztywnych ram czasowych nie jest zawsze zaletą. W zawodzie wolnego strzelca bardzo ważna jest umiejętność zorganizowania swojego czasu, silna motywacja oraz narzucenie sobie pewnego rygoru pracy. Błędne zarządzanie czasem prowadzi do m.in. pracy po kilkanaście godzin na dobę, aby skończyć dany projekt na czas lub utratę zamówienia.

 

Czas Pracy:

Plus Osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę, zostają zapoznani z ramami czasowymi pracy.

Minus Praca na pełnym etacie wiąże się z sztywnymi ramami czasowymi oraz z nadgodzinami podczas końcowych faz projektu.

 

 

Zarobki:

Plus - Freelancer otrzymuje wynagrodzenie za każdą godzinę swojej pracy. Freelancerzy nie muszą ograniczać się do jednego klienta, mogą w tym samym czasie pracować dla kilku firm, aczkolwiek jest to ciężkie do pogodzenia, ponieważ projekty w Niemczech są długotrwale i bardzo wymagające. Pensja miesięczna często przewyższa pensję osoby na etacie.

Minus - Freelancer zmuszony jest do ciągłego szukania nowych zleceń. Może zarobić więcej niż osoba na etacie, jednakże musi ciężko wcześniej pracować i nie ma pewności stałości wynagrodzenia. Okres postojowy pomiędzy projektami wynosi czasami do 3-4 miesięcy i w tym czasie freelancer nie ma żadnego dochodu.

Ponadto freelancer samodzielnie musi zadbać o tematy związane z opłatami m.in. opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zarobki:

Plus - Osoby zatrudnione w oparciu o klasyczną umowę o pracę, mają pewność, że co miesiąc określona kwota pojawia się na ich koncie. Wszystkie nadgodziny oraz czas pomiędzy projektami (okres przestoju) jest także płatny.

Minus - Stawki godzinowe w przypadku osób pracujących w oparciu o umowę o pracę są na ogół niższe w porównaniu do godzinowej stawki freelancerów.

Uprawnienia pracownicze:

Plus - Freelancer, który nie jest zaangażowany w żaden projekt, dzięki swojemu elastycznemu grafikowi może zrobić sobie urlop na własne życzenie. Oczywiście ten urlop jest bezpłatny.

Minus - Freelancerzy, w przeciwieństwie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, nie mają wielu pracowniczych uprawnień takich jak: płatny urlop, zwolnienia chorobowe, dodatki do pensji oraz korzyści w postaci samochodu służbowego lub służbowego telefonu komórkowego.

Uprawnienia pracownicze:

Plus - Pracownikom etatowym przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego (w Niemczech: 30 dni) i zwolnienia lekarskiego oraz do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Umowa o pracę uprawnia do płatnego urlopu macierzyńskiego. Pracownicy etatowi często otrzymują różnego rodzaju dodatki - m.in. samochód służbowy i telefon.

 

Ubezpieczenie i emerytura:

Minus – Freelancer sam musi troszczyć się o swoją przyszłą emeryturę i o ubezpieczenie zdrowotne.

 

Ubezpieczenie i emerytura:

Plus - Składki m.in. na ubezpieczenie zdrowotne płaci pracodawca.

   
| sobota, 17. lutego 2018 | Designed by: MariooweB | Administrator |