Jak napisać dobre CV po niemiecku?

Jak napisać dobre CV po niemiecku?

PDFDrukujEmail

Dodano: 28.04.2014


Napisanie dobrego CV (Lebenslauf) jest niezmiernie ważne i może decydować o zakwalifikowaniu kandydata do dalszych etapów rekrutacji. CV to swojego rodzaju osobista „wizytówka”, do której stworzenia należy się gruntownie przygotować. Bardzo często, osoby zainteresowane znalezieniem pracy w Niemczech, wyszukują informacji dotyczących napisania życiorysu po niemiecku w internecie. Mimo wielu wskazówek, które można znaleźć w internecie, wkradają się często do CV pewne błędy. W tym artykule chcielibyśmy przedstawić Państwu jak napisać dobre CV po niemiecku i przed jakimi błędami się ustrzec.

Pierwszym podstawowym błędem jest przekonanie, że CV powinno mieścić się na jednej stronie.  Osoba posiadająca ciekawe doświadczenie zawodowe, umiejętności nie powinna się ograniczać do zawarcia ich w sposób hasłowy na jednej stronie. Przez taki zabieg CV często wydaje się nieczytelne i mało przejrzyste dla rekrutera i/lub potencjalnego pracodawcy. Również istotnym i często popełnianym błędem jest wpisywanie w doświadczeniu tylko nazwy pracodawcy i nazwy stanowiska. Na obecnym rynku pracy, jest wiele stanowisk pracy, które mogą nazywać się identycznie, jednak obejmują różny zakres obowiązków.

Niemieckie CV nie różni się diametralnie od polskiego CV, ale występują pewne subtelne różnice o których warto wiedzieć. Na samym początku należy podać informacje personalne t.j. imię i nazwisko, datę urodzenia i dane kontaktowe. Ponadto, ważną informacją, która powinna zostać zawarta w danych personalnych jest stan cywilny (Familienstand), ponieważ ma to wpływ na klasę podatkową do której należy dana osoba, a co za tym idzie (więcej na ten temat w  artykule pt. „Niemiecki system podatkowy”). Następnie należy zamieścić dane na temat wykształcenia (Ausbildung).

Kolejnym ważnym etapem jest dokładne opisanie swojego doświadczenia zawodowego. W Niemczech wymagane jest od kandydatów, nie tylko podanie firm i stanowisk pracy, ale także dokładne opisanie projektów, w których brało się udział podczas pracy w danej firmie np. jeśli osoba pracowała w jednej firmie przez 4 lata i brała udział w 3 projektach to powinna opisać każdy projekt osobno.

Projekt najlepiej opisać poprzez: podanie okresu trwania (Zeitraum), nazwy klienta, czyli firmy dla której był realizowany projekt (Kunde), opisanie czego projekt dotyczył (Projekt), jaką rolę pełniło się w projekcie (Projektrolle), podanie ile osób było zaangażowanych w projekt (Projektgröße), opisanie zakresu obowiązków (Projektinhalt) oraz zamieszczenie informację dotyczących m.in. narzędzi i języków programowania (Tools, Programmiersprachen). Na sam koniec powinno się zamieścić informacje dodatkowe dotyczące m.in. znajomości językowych i posiadanych certyfikatów.

 


   
| sobota, 17. lutego 2018 | Designed by: MariooweB | Administrator |