Niemiecki system podatkowy

Niemiecki system podatkowy

PDFDrukujEmail

Dodano: 15.05.2013

Zagraniczni rezydenci przy podejmowaniu zatrudnienia na terenie Niemiec zobowiązani są do wyznaczenia oficjalnego pełnomocnika (doradcy podatkowego lub kancelarii podatkowej) w celu reprezentowania ich przed niemieckimi organami administracji podatkowej.

EINKOMMESTEUER – podatek dochodowy od osób fizycznych

Do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. Einkommensteuer, zobowiązane są osoby zatrudnione na terenie Niemiec oraz osoby świadczące pracę poza granicami tego kraju ale wskazujące Niemcy jako kraj zamieszkania (lub stałego pobytu). Na koniec roku kalendarzowego każda osoba składa roczną deklarację podatkową i rozlicza się w ten sposób z fiskusem z wysokości  zapłacego podatku (podobnie jak to ma miejsce w Polsce).

W skład niemieckiego podatku dochodowego (Einkommensteuer) wchodzi kilka rodzajów podatków:

 1. Lohnsteuer – jest to podatek płacony przez zatrudnione osoby, który potrącany jest im comiesięcznie od wynagrodzenia. Jego kwota zależy od wysokości dochodów (patrz: tabela podatkowa dla określonego przedziału zarobków).

Od pierwszych 8.004 EUR, które zarobimy w roku nie płaci się podatku dochodowego, a przy wyższych dochodach wysokość podatku rośnie proporcjonalnie:

 • poniżej 8.005 EUR brutto rocznie – stawka podatku 0%
 • 8.005 EUR do 52.881 EUR brutto rocznie – stawka podatku 14%
 • 52.882 EUR do 250.730 brutto rocznie – stawka podatku 42%
 • powyżej 250.731 EUR – stawka podatku 45%
 1. Solidaritätszuschlag – jest to podatek w wysokości 5,5% od wysokości podatku dochodowego, płacony jedynie przez pracowników zachodnich Landów w celu zniwelowania różnic w infrastrukturze pomiędzy  wschodnią i zachodnią częścią Niemiec
 1. Kirchensteuer – jest to podatek kościelny opłacany przez osoby, które przed podjęciem pierwszego zatrudnienia w Niemczech oficjalnie zadeklarują swoją przynależność do jakiejkolwiek religii. Wysokość tego podatku jest uzależniona od miejsca zatrudnienia i obliczana jest od kwoty podatku dochodowego
 • osoby zatrudnione w regionie Bawarii i Badenii Wirtembergii płacą 8%
 • osoby zatrudnione w pozostałaych landach płacą 9%.

KLASY PODATKOWE

Wysokość podatku dochodowego jest uzależniona od klasy podatkowej do której należy dana osoba. Niemieckie przepisy podatkowe rozróżniają 6 klas podatkowych:

 • I klasa podatkowa – osoby stanu wolnego (samotne)
 • II klasa podatkowa – osoby samotne wychowujące dziecko
 • III klasa podatkowa – osoby mające na utrzymaniu bezrobotnego małżonka
 • IV klasa podatkowa – małżonkowie pracujący razem w Niemczech i uzyskujący zbliżone dochody
 • V klasa podatkowa – małżonkowie pracujący razem w Niemczech, przy czym jest znaczna różnica w wysokości osiąganych przez nich dochodów
 • VI klasa podatkowa – osoby uzyskujące dochody z co najmniej 2 stosunków pracy

Najwyższy podatek płacą pracownicy z VI grupy podatkowej, ponieważ klasa ta zasadniczo nie przewiduje ulg podatkowych. Wysoki podatek płacą także osoby z I klasy podatkowej która zakłada, że pracownik ma prawo jedynie do kwoty wolnej od podatku. Generalanie najkorzystniejszą grupą pod względem wysokości płaconych podatków jest klasa III.

   
| sobota, 17. lutego 2018 | Designed by: MariooweB | Administrator |